Späť
Finančné
výhody
pre celú Vašu rodinu
Asistenčné
služby
Region
Benefit
Ušetrím
stovky EUR ročne...
a mám na dovolenku :)
Chcem vedieť viac  

Asistenčné služby

Pre všetkých klientov máme pripravený atraktívny balík bezplatných asistenčných služieb. A to aj na už uzatvorené zmluvy!

 Okamžitá pomoc pri uplatnení práv z finančných zmlúv (napr. nárok na poistné plnenie)
 Vycestovanie Klientského špecialistu napr. v prípade potreby hlásenia poistnej udalosti imobilným klientom.
 Automatické sledovanie dôležitých termínov – výročia poistných zmlúv, ukončenie fixácie úrokovej sadzby a pod.
 Právna asistenčná pomoc pri riešení problémov s finančnými inštitúciami, vybavovaní hypotéky, zabezpečení znalca a pod.

Aké sú najčastejšie problémy klientov?

 Prišiel mi list z poisťovne, ktorému nerozumiem. Viete mi ho vysvetliť a poradiť čo ďalej?


 Ako mám po vzniku poistnej udalosti pripraviť jej nahlásenie do poisťovne?


 Prečo poisťovňa odmieta zaplatiť poistné plnenie a aké sú moje práva?


 Došlo k neoprávnenému účtovaniu poplatku alebo zvýšeniu úrokovej sadzby na mojom úvere. Ako sa proti tomu brániť?


 Aj tieto otázky riešia klientskí špecialisti s podporou právneho oddelenia EBG, a.s.


Chcem vedieť viac  
Využi všetky zľavy
a bonusy
od svojho zamestnávateľa
Chcem vedieť viac